سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

درباره کنفرانس

اقتصاد سبز با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده موثر از سرمایه های طبیعی و بهره برداری از منابع اقتصادی موجود جهان مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای درحال توسعه است.

ارسال مقالات

سومین كنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز از کلیه فرهیختگان و پژوهشگران گرامی در کلیه رشته های مرتبط با محورهای کنفرانس دعوت به عمل می آورد تا مقالات و نتایج پژوهشهای خود را از طریق سایت کنفرانس ارسال نمایند.

ثبت نام کمیته علمی

به منظور فراهم ساختن یک فرصت دوسویه در مسیر پیشرفت و تعالی علمی؛ و عبور از تبعیض ها و محدودیتهای موجود، دبیرخانه دائمی کنفرانس، صمیمانه از کلیه اساتید پیشکسوت و جوانی که افتادگی و فروتنی را دست مایه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود کرده اند دعوت می نماید تا با مشارکت خود هر چه بیشتر بر غنای علمی کنفرانس بیفزایند.

رویدادهای شرکت پژوهشی طرود شمال

چاپ مقالات منتخب کنفرانس اقتصاد سبز در مجلات ISI و ISC ...