تقویم کنفرانس

ارسال اصل مقاله / اعلام نتایج / زمان کنفرانس آخرين مهلت ارسال مقالات: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام: ۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۷ تاريخ برگزاري: ۲۲ تیر ۱۳۹۷

محورهای کنفرانس

معرفی محورهای کنفرانس اقتصاد سبز /نظریه ها و مبانی/موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی/پارادایم های جدید اقتصادی/اقتصاد مبتنی بر وب/مشکلات ساختاری و مدیریتی/شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی/عدالت اجتماعی

همکاری در برگزاری کنفرانس

عضویت در کمیته علمی / کمیته علمی / محل برگزاری / تاریخهای مهم / عضویت در کمیته علمی / برگزارکنندگان / هزینه های برگزاری / نمایه کننده ها / اهداف برگزاری / شرایط کنفرانس / طریقه ثبت نام

اخبار کنفرانس