تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. 10 اردیبهشت  ۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری مقالات: .................
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: .......................
  ۱۲ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: .....................................
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷