تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. ۲۵  فروردین ۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری مقالات: .................
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام: .......................
  ۱۲-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاريخ برگزاري: .....................................
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷