همکاری در برگزاری کنفرانس

 

همکاری اشخاص حقیقی: 

 

 شرایط همکاری:

 

 - عضو هیئت علمی دانشگاه بودن

 

- یا ارسال نامه رسمی از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محل خدمت

 

- و یا کسب حداقل سطح پژوهشگر (بالای ۱۵۰ امتیاز) در شبکه پژوهشگران ایرانی

  

خدمات دبیرخانه: حضور رایگان در کنفرانس - حضور در پنل های علمی - در نظر گرفتن شرایط مناسب اقامتی رایگان - اهدا حکم کمیته علمی و ...

 

خدمات مورد انتظار دبیرخانه: داوری مقالات - حضور در کنفرانس و تشویق به مشارکت دانشجویان به شرکت و حضور در کنفرانس - حضور در پنل های علمی، ارائه پیشنهادات جهت افزایش کیفی و کمی رویداد و ...

 

 

همکاری اشخاص حقوقی: 

 

دانشگاهها و سایر مراکز علمی علاقه مند به حمایت و همکاری در کنفرانس، نیز می توانند طی نامه ای رسمی حمایت خود را اعلام داشته و اعضای کمیته علمی معرفی نمایند

 

خدمات دبیرخانه: حضور رایگان اعضای کمیته علمی معرفی شده - درح لوگو و معرفی شخص حقوقی - در نظر گرفتن شرایط مناسب اقامتی رایگان برای اعضای کمیته علمی - اهدا حکم کمیته علمی

 

خدمات مورد انتظار دبیرخانه:  تشویق به مشارکت دانشجویان به شرکت و حضور در کنفرانس - حضور اعضای کمیته علمی معرفی شده در پنل های علمی، ارائه پیشنهادات جهت افزایش کیفی و کمی رویداد و ...

 

ارسال درخواست:

 

ایمیل:   igreen.economics@gmail.com      شماره فکس:  02143851446