اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: پروفسور عیسی ابراهیم زاده - استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان، رییس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا و رییس انجمن جغرافیا

و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران (پژوهشگر فرابرجسته ممتاز شبکه پژوهشگران ایرانی)

 

دبیرعلمی کل کنفرانس: پروفسور ابوالفضل شاه آبادی - استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا همدان و سردبیر اقتصادی مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی
(پژوهشگر فرابرجسته شبکه پژوهشگران ایرانی)

 

رئیس کنفرانس: دکتر محمدعلی فیض پور دانشیار دانشگاه یزد (پژوهشگر فرابرجسته ممتاز شبکه پژوهشگران ایرانی)

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شبکه پژوهشگران ایرانی و مدیریت شرکت و موسسه پژوهشی طرود شمال

 

 

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

سرکار خانم فهیمه خواجه نبی

سرکار راضیه یوسفی یگانه

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر سید حیدر میر فخرالدینی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر نادر مهرگان - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حبیب اله انصاری سامانی  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر جمال بزرگی خانقاه  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر علیرضا رجبی پور میبدی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر علی حسین صمدی - دانشگاه شیراز

دکتر عبدالکریم حسین پور - دانشگاه خلیج فارس

دکتر عبدالستار صفایی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر مصیب پهلوانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر منصور مهینی زاده  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر محمود نادری بنی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر سید احسان حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر مهدی جعفری دانشگاه حضرت معصومه(ص)

دکتر حمید محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر ابوالحسن حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مجید آقایی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر مهدیه رضا قلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

جناب آقای دکتر رضا دهقان - مدیریت کارآفرینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهدی نبی پور افروزی

در حال بروزرسانی ...

 

 

..

  • تماس با ما
    • آدرس: دبیرخانه- بابلسر/ خیابان شریفی۱۷/ ساختمان پارسا

    • شماره تماس : 01135330773-4

    • پست الکترونیک : igreen.economics@gmail.com

    • logo-samandehi