اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: پروفسور عیسی ابراهیم زاده - استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان، رییس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا و رییس انجمن جغرافیا

و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران (پژوهشگر فرابرجسته ممتاز شبکه پژوهشگران ایرانی)

 

دبیرعلمی کل کنفرانس: پروفسور ابوالفضل شاه آبادی - استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا همدان و سردبیر اقتصادی مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی
(پژوهشگر فرابرجسته شبکه پژوهشگران ایرانی)

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شبکه پژوهشگران ایرانی و مدیریت شرکت و موسسه پژوهشی طرود شمال

  

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر حسین طالب نژاد

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم زهرا یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

جناب آقای مهران جهانی

مهندس مهیار رضایی

مهندس صادق آقاجانی

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر نادر مهرگان - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حسنعلی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر پدرام داودی شورای و مرکز ملی رقابت

دکتر رزاق محمودی - دانشیار بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر علی حسین صمدی - دانشگاه شیراز

دکتر عبدالکریم حسین پور - دانشگاه خلیج فارس

دکتر مصیب پهلوانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

           دکتر سید احسان حسینی - عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر مهدی جعفری دانشگاه مفید

دکتر حمید محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

       جناب آقای دکتر رضا دهقان - مدیریت کارآفرینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران

       سید مهدی احمدی بالادهی - دانشگاه علمی و کاربردی

دکتر مهدی نبی پور افروزی

دکتر مهدی مردیان

دکتر میثم مهری چروده - دانشگاه آزاد واحد کرج

دکتر احمد لطفی مزرعه شاهی - دکترای اقتصاد

دکتر مرضیه یاری زنگنه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر علی سایه مبری  - دانشگاه ایلام

در حال بروزرسانی ...

 

 

..